Najważniejsze składniki

Błogosławieństwo

blisscare_logo_final

O Blisscare

Ta malutka „magiczna fasola” Mucuna pruriens pomaga poprawić libido, promuje zdrową neurotransmisję i funkcje poznawcze oraz poprawia wyniki sportowe, zapewniając zdrowy poziom dopaminy. Mucuna pruriens w tej zastrzeżonej standaryzacji może wspierać zdrowy wzrost kości i mięśni oraz pomaga sportowcom osiągać optymalne poziomy.

Niestandardowe receptury HPI

HP Ingredients oferuje producentom niestandardowe receptury i usługi prywatnego etykietowania. Innowacyjność HPI w formułach została osiągnięta poprzez połączenie naszych zastrzeżonych składników z innymi klinicznie przebadanymi, dobrze zbadanymi nutraceutykami.